english | nederlands

RC 71 Wilhelmus van Nassouwe

first performance

1906-07-16 00:00:00.0 Amsterdam, Rijksmuseum
 • Wilhelmus van Nassouwe
 • Marnix van St. Aldegonde, Philips van
 • gemengd koor a cappella
 • 1906-06-17 00:00:00.0
 • duration 0:50

Op 16 juli 1906 werd de Rembrandt-zaal van het Rijksmuseum in Amsterdam geopend door Z.K.H. Prins Hendrik. Voor deze feestelijke gebeurtenis componeerde Diepenbrock de Hymne aan Rembrandt (RC 70), die tijdens het avondprogramma van die dag zou worden uitgevoerd. Ook was hem gevraagd een vierstemmige zetting te maken van het Wilhelmus van Nassouwe om tot klinken te brengen bij de entree van de koninklijke eregast. …more >

Wilhelmus van Nassouwe (incipit)


Op 16 juli 1906 werd de Rembrandt-zaal van het Rijksmuseum in Amsterdam geopend door Z.K.H. Prins Hendrik. Voor deze feestelijke gebeurtenis componeerde Diepenbrock de Hymne aan Rembrandt (RC 70), die tijdens het avondprogramma van die dag zou worden uitgevoerd. Ook was hem gevraagd een vierstemmige zetting te maken van het Wilhelmus van Nassouwe om tot klinken te brengen bij de entree van de koninklijke eregast.

Diepenbrock leverde een maand vóór dato een eenvoudige harmonisatie zonder accidenties en chromatiek en schreef hierover aan dirigent Anton Averkamp op de achterzijde van het manuscript:

Ik heb getracht het zoo antiek mogelijk te houden, zonder in al te groote stijfheid en leegte te vervallen. Den text zou ik ook naar de antieke oorspronkelijke lezing laten zingen (van Dietschen bloet, blijf ik tot in den doet etc).

Over zijn notatie van m. 11 merkte hij op: Metrisch geloof ik dat een 3/2 juister met het melos overeenkomt en vloeiender is dan 2x 3/4. (BD V:789)

In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 17 juni 1906 verscheen een verslag van de opening: “Een indrukwekkend moment gaf de uitvoering van het oude Wilhelmus ter begroeting van den Prins en de Koningin-Moeder, door Averkamps koor met warmte en overtuiging aangeheven.” (BD V:674)

Iemand, mogelijk Averkamp, heeft op de achterzijde van het manuscript in potlood een korte schets van drie maten genoteerd, die waarschijnlijk heeft gediend als intonatie op orgel of piano. Merkwaardig is dat dit fragment in A-groot staat genoteerd. Mogelijk is het stuk dus een halve toon lager gezongen dan de toonsoort van Diepenbrocks zetting.

Robert SpannenbergWilhelmus van Nassouwe
ben ik van Dietschen bloed.
Den Vaderland getrouwe
blijf ik tot in den doet.
Een Prince van Oranjen
ben ik vrij onverveerd.
Den Koning van Hispanjen
heb ik altijd geëerd.
William of Nassau
am I, of Dutch blood.
Loyal to the fatherland
I will remain until I die.
A prince of Orange
am I, free and fearless.
The king of Spain
I have always honoured.

 


 • B-19(16) Wilhelmus van Nassouwe

  • 1
  • 2

  Manuscript: B-19(16) dated on the second (i.e. last) page A Diepenbrock 17 juni 1906

  • 1906-06-17 00:00:00.0
  • location: Diepenbrock Archief Laren
  • pages: 2

16 juli 1906: Eerste uitvoering van het Wilhelmus van Nassouwe in Diepenbrocks zetting voor gemengd koor door het Klein Koor a Cappella onder leiding van Ant. Averkamp in het Rijksmuseum ter gelegenheid van de inwijding van de nieuwe Rembrandt-zaal door Z.K.H. Prins Hendrik.

Een indrukwekkend moment gaf de uitvoering van het oude Wilhelmus ter begroeting van den Prins en de Koningin-Moeder, door Averkamps koor met warmte en overtuiging aangeheven.

Nieuwe Rotterdamsche Courant (niet gesigneerd), 17 juli 1906

pdf All reviews for RC 71 Wilhelmus van Nassouwe